ఉత్పత్తి ప్రక్రియ

 • 1-ముడి పదార్థం

 • 2-కట్టింగ్

 • 3-తాపన

 • 4-ఫోర్జింగ్

 • 5-రోలింగ్

 • 6-మ్యాచింగ్

 • 7-డ్రిల్లింగ్

 • 8-తనిఖీ చేస్తోంది

 • 9-మార్కింగ్

 • 10-ప్యాకింగ్

 • 11-స్టాక్

 • 12-రవాణా