న్యూస్ సెంటర్

అధిక-నాణ్యత గల థ్రెడ్ ఫ్లాంగెస్ #ANSI B16.5 క్లాస్ 150 థ్రెడ్డ్ ఫ్లాంజ్

2020-10-26

25 సంవత్సరాల ఉత్పత్తి అనుభవాలతో, మేము ఉత్పత్తి చేస్తాముథ్రెడ్ అంచులుప్రామాణిక మరియు మా వినియోగదారుల ప్రత్యేక అవసరాల ప్రకారం.

AG సరఫరా అధిక-నాణ్యతథ్రెడ్ అంచులుప్రపంచ విలువైన కస్టమర్లకు, వినియోగదారు ప్రశంసలు మరియు అభిమానాన్ని పొందడం.