న్యూస్ సెంటర్

మా అంచులను 1 * 40GP కంటైనర్ #GOST 12821-80 వెల్డ్ నెక్ ఫ్లేంజ్‌లో పంపించారు

2020-10-30

అన్ని కస్టమర్లు ఖచ్చితమైన మరియు సురక్షితమైన పరిస్థితుల్లోకి వచ్చేలా చూడటానికి మా కస్టమర్ ఆర్డర్ ప్రకారం మంచి కంటైనర్ పరిమాణాన్ని ఎంచుకోండి.

ఆర్డర్‌లను స్వీకరించడం నుండి ఆర్డర్‌లను పూర్తి చేయడం వరకు, వినియోగదారుల ఆర్డర్‌ల యొక్క ప్రతి వివరాలకు మేము శ్రద్ధ చూపుతాము.