న్యూస్ సెంటర్

ఈ రోజు 3 కంటైనర్లు పోలాండ్‌కు రవాణా చేయబడ్డాయి! # EN1092-1 PN25 ప్లేట్ ఫ్లాంజ్

2020-10-14

నిరంతర కొనుగోలు అనేది మా అంచుల నాణ్యతకు గొప్ప ధృవీకరణ.
3 కంటైనర్లు ఈ రోజు పోలాండ్‌కు రవాణా చేయబడ్డాయి. మా కస్టమర్‌లు ప్రధానంగా బ్లైండ్ ఫ్లాంగెస్, ప్లేట్ ఫ్లాంగెస్ మరియు స్లిప్ ఆన్ ఫ్లేంజెస్‌ను ఆర్డర్ చేశారు.
మేము అన్ని ప్రామాణిక నకిలీ అంచులను, ప్రామాణికం కాని అంచులను, ప్రత్యేక అంచులను మరియు డ్రాయింగ్ అంచులను ఉత్పత్తి చేయగలము.