న్యూస్ సెంటర్

అక్టోబర్ 15,2020 న ఫ్లాంగెస్ స్టాక్ పరిమాణం

2020-10-15

ఫ్లాంగెస్ రియల్ టైమ్ స్టాక్ - రియల్ టైమ్ స్టాక్ పరిమాణాన్ని తనిఖీ చేయండి, మీ కోరికలను త్వరగా కనుగొనండి!

EN1092-1 / 01 ప్లేట్ అంచుP245GH / S235JR 1500pc ల కొరకు FF&RF స్టీల్

SS400 / SF440 1300pc లకు JIS ప్లేట్ ఫ్లాంజ్ 5K, 10K స్టీల్

ఏదైనా విచారణ, ఇక్కడ స్వాగతం!